TESPİT HARİCİ ALANLARIN KADASTRO İLANLARI

İlçemiz;

*Şıhbedrettin

*Tekeler

*Avdan

*Beykonak/Aşağı

*Beykonak/Tekke

*Beykonak/Yeni Mahalleleri

sınırları içinde bulunan "tespit harici alanların" kadastro sonuçlarını gösterir ilan cetvelleri ile pafta ozalit kopyaları 02/08/2019 ile 02/09/2019 tarihleri arasında 30 gün süre ile belediyemiz ilan panosunda askıda kalacaktır.               

Belediyemizce ilanen duyurulur.