İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN PAFTA VE KOORDİNATLARIKonya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 tarih ve 910 sayılı kararı ile onaylanan Behlülbey Mahallesi 863 Ada 81 ve 82 Parselin İmar Planı Değişikliği ''Konut Alanı''  22.10.2018 tarihinden 20.11.2018 tarihine kadar Belediyemiz ilan panosunda bir ( 1 ) ay askıda kalacaktır.

1.İmar Planının (Konut Alanı) değişikliği L27-B-23-B-3-C Pafta Behlülbey Mahallesi 863 ada 81 ve 82 nolu Parsel (X: 4 239 267,23 – 4 239 214,15 Y: 403 618,92 – 403 701,21) (PİN:1511,39)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 tarih ve 911 sayılı kararı ile onaylanan Ilıca Mahallesi 577 Ada 2 Parselin İmar Planı Değişikliği ''Özel Eğitim Alanı''  22.10.2018 tarihinden 20.11.2018 tarihine kadar Belediyemiz ilan panosunda bir ( 1 ) ay askıda kalacaktır

1.İmar Planının (Özel Eğitim Alanı) değişikliği L27B-23B-4-A Pafta Ilıca Mahallesi 577 ada 2 Nolu Parsel (X: 4 239 598,30 – 4 239 424,55 Y: 401 635,81 – 401 662,21) (PİN : 1511,38)