BAŞKAN KARAHAN’DAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

İlk emri "Oku" olan bir dinin temsilcileri olarak bizler için eğitim oldukça önemlidir.  Eğitimin temel taşı ise öğretmenlerdir. Öğretmenler sadece bilginin öğreticisi değil aynı zamanda ruhların, kalplerin, karakterlerin inşacısı ve işleyicisi, toplumlara yol gösteren birer ışıktır.

Tarih boyunca bütün medeniyetlerin gelişmesinde, kalkınmasında, yükselmesinde en önemli rolü hep eğitim oynamıştır. İnsanların ve toplumun seyrini değiştiren, geleceğini belirleyen rolü itibari ile eğitimin önemi artarak devam etmektedir. Eğitim ne yöne giderse milletlerde o yöne gider. Bu nedenle milletlerinde, bireylerinde, hayat çizgisinde belirleyici en büyük güç öğretmenlerdir.

Bir öğretmen verdiği eğitim ile milleti; özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum olarak yaşatır. Öğretmenlerimiz; gelişen ve değişen dünya şartlarına ayak uydurarak, en önemli değerlerimiz ve istikbalimiz olan gençlerimizi zamanın gerektirdiği her türlü teknolojiden faydalanarak üretken bir toplum haline getirir.

Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ve ideallerine ulaşmasında öğretmenlerimizin büyük ve önemli katkıları olacak, onların büyük bir titizlikle yetiştirdikleri sevgi ve irfan yüklü nesiller sayesinde bu büyük hedeflerimize çok daha kolay bir şekilde ulaşmış olacağız.

Öğretmenlerimiz; milletimizin bekasını sağlayacak olan çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirerek onların şanlı tarihimizde birçok altın sayfaya imza atmalarını sağlayacaklardır. İşte bunun içindir ki; büyük bir medeniyet, güçlü bir millet ve devlet olma yolunda en büyük yük öğretmenlerin omuzlarında ve sorumluluğundadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, yavrularımızın her türlü bilgi ve beceriyi edinmelerinde, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla dolu bireyler yetiştirilmesinde, fedakârca çalışan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Mehmet KARAHAN

Ilgın Belediye Başkanı